Victim: svenskakyrkan.se
Country : SE
Actor: lockbit3
Source: http://lockbit3olp7oetlc4tl5zydnoluphh7fvdt5oa6arcp2757r7xkutid.onion/post/5mFddDDoIR6TrWh76638c3ab703c9
Discovered: 2024-05-06 13:39:11.933419
Published: 2024-05-06 11:48:00.000000
Description : Svenska kyrkan erbjuder gudstj, änster, dop, vigsel, begravning, stöd och vägledning i kristen tro. Här kan du också läsa om Svenska kyrkans arbete för fred, rättvisa och hjälp i Sverige och världen.Ransomware Victims – ALL
Other Victims by lockbit3

No tags for this post.