Victim: arcus.pl
Country : PL
Actor: lockbit3
Source: http://lockbit3olp7oetlc4tl5zydnoluphh7fvdt5oa6arcp2757r7xkutid.onion/post/vmsEcXvu8A9A3lzV6638d5959ea4f
Discovered: 2024-05-06 13:30:25.644651
Published: 2024-05-06 13:05:00.000000
Description : 1. Zapozna, łem się z polityką prywatności.. 2. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych od Arcus S.A., z siedzibą przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, KRS 0000271167, NIP 526-03-08-803 oraz Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej…Ransomware Victims – ALL
Other Victims by lockbit3

No tags for this post.